ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਘੰਟੀ ਵਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

Must Read

ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ

ਮੋਹਾਲੀ (20 ਮਈ 2023 ) ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ...

ਕਦੋਂ ਤਕ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ?

ਮੋਹਾਲੀ (19 ਮਈ 2023 ) ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੰਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (How to Increase Sexual Power)? ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ...

ਮੋਹਾਲੀ (ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ), 29 ਮਾਰਚ 2023

ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਾਂ ਟਿੰਨੀਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਿੰਨੀਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਹੈ।

ਟਿੰਨੀਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਟਿੰਨੀਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣ :-
ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿੰਨੀਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।


ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿੰਨੀਟਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ।
• ਗੂੰਜਣਾ
• • ਗਰਜਣਾ
• ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ
• • ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ (ਹਿੱਸਣਾ)
• • ਗੂੰਜਣਾ

ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ


ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਿੰਨੀਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਿੰਨੀਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• • ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ (NSAIDs), ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਇਯੂਰੀਟਿਕਸ, ਐਂਟੀ-ਮਲੇਰੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ

ਮੋਹਾਲੀ (20 ਮਈ 2023 ) ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ...

ਕਦੋਂ ਤਕ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ?

ਮੋਹਾਲੀ (19 ਮਈ 2023 ) ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੰਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (How to Increase Sexual Power)? ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿਲ (Low...

ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਮਜ਼ੋਰੀ’ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਮੋਹਾਲੀ (18 ਮਈ 2023) ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ...

ਰਜਬਾਹਾ ‘ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (17 ਮਈ 2023) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਬੱਤਰਾ ਲੱਖੀ ਕਾ ਆੜਾ, ਰਜਬਾਹੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼...

More Articles Like This